English |  Deutsch |  Español |  Italiano |  Português |

NGC 4582

NGC 4582
objekt NGC 4582 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 4582 - enslig stjerne i stjernebildet Virginis
Typen: * -
Tilsynelatende størrelsesklasse: B=13.4m
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 12t38m10.1s; Dec= 0°11'0"

Naboobjekter: NGC 4580, NGC 4581, NGC 4583, NGC 4584

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.