English |  Deutsch |  Español |  Italiano |  Português |

NGC 4921

NGC 4921
Objekt NGC 4921 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4921 - galaxie v súhvezdí Vlasy Bereniky
Typ: SBab - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 2.40'x2.1'
veľkosť: V=12.2m; B=13.0m
Jas povrchu: 13.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h1m26.3s; Dec= 27°53'8"
RedShift (z): 0.018286
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4921: na základe množstva červeného posunu (z) - 77.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4921 : PGC 44899, UGC 8134, MCG 5-31-98, CGCG 160-95, DRCG 27-97

Blízke objekty: NGC 4919, NGC 4920, NGC 4922-1, NGC 4922-2

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.