English |  Deutsch |  Español |  Italiano |  Português |

NGC 4976

NGC 4976
objekt NGC 4976 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 4976 - galakse i stjernebildet Centauri
Typen: E4 - elliptisk galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 5.60'x3.0'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=10.0m; B=11.0m
Overflate lysstyrke: 13.1 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 13t8m37.4s; Dec= -49°30'21"
Rødforskyvning (z): 0.004847
Avstand fra solen til NGC 4976: basert på redshiftverdien (z) - 20.5 Mpc;
Andre objektnavn NGC 4976 : PGC 45562, ESO 219-29

Naboobjekter: NGC 4974, NGC 4975, NGC 4977, NGC 4978

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.