English |  Deutsch |  Español |  Italiano |  Português |

NGC 4976

NGC 4976
Obiekt NGC 4976 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 4976 - galaktyka w konstelacji Centaur
Тип: E4 - galaktyka eliptyczna
Wymiary kątowe: 5.60'x3.0'
Wielkość gwiazd: V=10.0m; B=11.0m
Jasność powierzchni: 13.1 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 13h8m37.4s; Dec= -49°30'21"
Redshift (z): 0.004847
Odległość od Słońca do NGC 4976: w oparciu o wartość redshift (z) - 20.5 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 4976 : PGC 45562, ESO 219-29

Sąsiadujące obiekty: NGC 4974, NGC 4975, NGC 4977, NGC 4978

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.