English |  Deutsch |  Español |  Italiano |  Português |

NGC 5209

NGC 5209
Objekt NGC 5209 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 5209 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: E2 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 1.20'x1.0'
veľkosť: V=13.0m; B=14.0m
Jas povrchu: 13.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h32m42.5s; Dec= 7°19'40"
RedShift (z): 0.023513
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5209: na základe množstva červeného posunu (z) - 99.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5209 : PGC 47654, UGC 8522, MCG 1-35-2, CGCG 45-9, NPM1G +07.0328

Blízke objekty: NGC 5207, NGC 5208, NGC 5210, NGC 5211

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.