English |  Deutsch |  Español |  Italiano |  Português |

NGC 5277

NGC 5277
Obiekt NGC 5277 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 5277 - galaktyka w konstelacji Psy Gończe
Тип: Sbc -
Wymiary kątowe: 0.60'x0.4'
Wielkość gwiazd: V=14.5m; B=15.3m
Jasność powierzchni: 13.4 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 13h42m38.4s; Dec= 29°57'15"
Redshift (z): 0.039777
Odległość od Słońca do NGC 5277: w oparciu o wartość redshift (z) - 168.0 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 5277 : PGC 48563, CGCG 161-129, KUG 1340+302

Sąsiadujące obiekty: NGC 5275, NGC 5276, NGC 5278, NGC 5279

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.