English |  Deutsch |  Español |  Italiano |  Português |

NGC 531

NGC 531
Objekt NGC 531 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 531 - galax i stjärnbild Andromedae
Typ: SB0-a - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 1.80'x0.5'
magnitud: V=13.8m; B=14.9m
Ytans ljusstyrka: 13.6 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 1h26m18.8s; Dec= 34°45'15"
rödförskjutning (z): 0.015544
Avståndet från solen till NGC 531: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 65.7 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 531 : PGC 5340, UGC 1012, MCG 6-4-20, CGCG 521-24, HCG 10C

Närliggande objekt: NGC 529, NGC 530, NGC 532, NGC 533

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.