English |  Deutsch |  Español |  Italiano |  Português |

NGC 5315

NGC 5315
Obiekt NGC 5315 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 5315 - mgławica planetarna w konstelacji Cyrkiel
Тип: PN -
Wymiary kątowe: 0.23'
Wielkość gwiazd: V=9.8m; B=13.0m
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 13h53m57.1s; Dec= -66°30'48"
Inne nazwy obiektów NGC 5315 : PK 309-4.2, ESO 97-PN9, CS=11.3

Sąsiadujące obiekty: NGC 5313, NGC 5314, NGC 5316, NGC 5317

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.