English |  Deutsch |  Español |  Italiano |  Português |

NGC 5317

NGC 5317
Objekt NGC 5317 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 5317 - galax i stjärnbild Virginis
Typ: Sbc/P -
Vinkeldimensionerna: 6.80'x4.4'
magnitud: V=10.5m; B=11.2m
Ytans ljusstyrka: 14.1 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 13h56m11.9s; Dec= 5°0'56"
rödförskjutning (z): 0.004140
Avståndet från solen till NGC 5317: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 17.5 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 5317 : PGC 49555, NGC 5364, UGC 8853, MCG 1-36-3, CGCG 46-9, IRAS 13536+0515

Närliggande objekt: NGC 5315, NGC 5316, NGC 5318, NGC 5319

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.