English |  Deutsch |  Español |  Italiano |  Português |

NGC 5342

NGC 5342
Objekt NGC 5342 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 5342 - galax i stjärnbild Ursae Majoris
Typ: S0 - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 1.10'x0.4'
magnitud: V=13.5m; B=14.5m
Ytans ljusstyrka: 12.5 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 13h51m25.9s; Dec= 59°51'50"
rödförskjutning (z): 0.007502
Avståndet från solen till NGC 5342: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 31.7 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 5342 : PGC 49192, UGC 8776, MCG 10-20-41, CGCG 295-20

Närliggande objekt: NGC 5340, NGC 5341, NGC 5343, NGC 5344

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.