English |  Deutsch |  Español |  Italiano |  Português |

NGC 5356

NGC 5356
Objekt NGC 5356 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5356 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: SBbc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 2.90'x0.8'
veľkosť: V=12.6m; B=13.4m
Jas povrchu: 13.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h54m58.3s; Dec= 5°20'0"
RedShift (z): 0.004583
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5356: na základe množstva červeného posunu (z) - 19.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5356 : PGC 49468, UGC 8831, MCG 1-35-52, CGCG 46-1, IRAS 13524+0534

Blízke objekty: NGC 5354, NGC 5355, NGC 5357, NGC 5358

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.