English |  Deutsch |  Español |  Italiano |  Português |

NGC 5362

NGC 5362
Objekt NGC 5362 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5362 - galaxie v súhvezdí Poľovné psy
Typ: Sb - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 2.20'x1.0'
veľkosť: V=12.3m; B=13.1m
Jas povrchu: 13.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h54m53.1s; Dec= 41°18'49"
RedShift (z): 0.007255
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5362: na základe množstva červeného posunu (z) - 30.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5362 : PGC 49464, UGC 8835, MCG 7-29-16, CGCG 219-26, KUG 1352+415, IRAS 13527+4133

Blízke objekty: NGC 5360, NGC 5361, NGC 5363, NGC 5364

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.