English |  Deutsch |  Español |  Italiano |  Português |

NGC 5362

NGC 5362
Objekt NGC 5362 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 5362 - galax i stjärnbild Canum Venaticorum
Typ: Sb - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 2.20'x1.0'
magnitud: V=12.3m; B=13.1m
Ytans ljusstyrka: 13.1 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 13h54m53.1s; Dec= 41°18'49"
rödförskjutning (z): 0.007255
Avståndet från solen till NGC 5362: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 30.6 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 5362 : PGC 49464, UGC 8835, MCG 7-29-16, CGCG 219-26, KUG 1352+415, IRAS 13527+4133

Närliggande objekt: NGC 5360, NGC 5361, NGC 5363, NGC 5364

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.