English |  Deutsch |  Español |  Italiano |  Português |

NGC 5435

NGC 5435
Voorwerp NGC 5435 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.
NGC 5435 - twee sterren in het sterrenbeeld Virginis
Type: *2 -
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 14h4m0.2s; Dec= -5°55'50"

Objecten in de buurt: NGC 5434B, NGC 5434A, NGC 5436, NGC 5437

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.