English |  Deutsch |  Español |  Italiano |  Português |

NGC 5477

NGC 5477
Objekt NGC 5477 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 5477 - galax i stjärnbild Ursae Majoris
Typ: Sm -
Vinkeldimensionerna: 1.60'x1.3'
magnitud: V=14.0m; B=14.4m
Ytans ljusstyrka: 14.7 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 14h5m33s; Dec= 54°27'39"
rödförskjutning (z): 0.001014
Avståndet från solen till NGC 5477: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 4.3 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 5477 : PGC 50262, UGC 9018, MCG 9-23-34, DDO 186, KUG 1403+546, CGCG 272-25, VV 561

Närliggande objekt: NGC 5475, NGC 5476, NGC 5478, NGC 5479

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.