English |  Deutsch |  Español |  Italiano |  Português |

NGC 5524

NGC 5524
Objekt NGC 5524 je umístěn přesně ve středu obrazu.
NGC 5524 - dvě hvězdy v souhvězdí Bootis
Typ: *2 -
Souřadnice epochy J2000: Ra= 14h13m48.7s; Dec= 36°22'53"

Nedaleko objekty: NGC 5522, NGC 5523, NGC 5525, NGC 5526-2

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.