English |  Deutsch |  Español |  Italiano |  Português |

NGC 5639B

NGC 5639B
Objekt NGC 5639B ligger precis i mitten av bilden.
NGC 5639B - galax i stjärnbild Bootis
Typ: S - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 0.30'x0.2'
magnitud: V=15.4m; B=16.2m
Ytans ljusstyrka: 12.2 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 14h28m57.1s; Dec= 30°24'23"
rödförskjutning (z): 0.069000
Avståndet från solen till NGC 5639B: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 291.5 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 5639B : PGC 1902505

Närliggande objekt: NGC 5637, NGC 5638, NGC 5639A, NGC 5639

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.