English |  Deutsch |  Español |  Italiano |  Português |

NGC 5665A

NGC 5665A
Voorwerp NGC 5665A bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.
NGC 5665A - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Bootis
Type: C -
De hoekige afmetingen: 0.20'x0.2'
omvang: V=15.0m; B=16.0m
De helderheid van het oppervlak: 11.4 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 14h32m27.4s; Dec= 8°4'43"
roodverschuiving (z): 0.007527
De afstand van de zon tot NGC 5665A: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 31.8 Mpc;
Andere namen van het object NGC 5665A : comp in halo of N 5665

Objecten in de buurt: NGC 5664, NGC 5665, NGC 5666, NGC 5667

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.