English |  Deutsch |  Español |  Italiano |  Português |

NGC 5665A

NGC 5665A
Objekt NGC 5665A ligger precis i mitten av bilden.

NGC 5665A - galax i stjärnbild Bootis
Typ: C -
Vinkeldimensionerna: 0.20'x0.2'
magnitud: V=15.0m; B=16.0m
Ytans ljusstyrka: 11.4 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 14h32m27.4s; Dec= 8°4'43"
rödförskjutning (z): 0.007527
Avståndet från solen till NGC 5665A: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 31.8 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 5665A : comp in halo of N 5665

Närliggande objekt: NGC 5664, NGC 5665, NGC 5666, NGC 5667

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.