English |  Deutsch |  Español |  Italiano |  Português |

NGC 5707-2

NGC 5707-2
Objekt NGC 5707-2 ligger precis i mitten av bilden.
NGC 5707-2 - galax i stjärnbild Bootis
Typ: E0 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 0.30'x0.3'
magnitud: V=15.8m; B=16.8m
Ytans ljusstyrka: 13.3 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 14h37m35.1s; Dec= 51°35'1"
rödförskjutning (z): 0.043717
Avståndet från solen till NGC 5707-2: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 184.7 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 5707-2 : PGC 52269, MCG 9-24-24, NPM1G +51.0259, near SAO 29224

Närliggande objekt: NGC 5705, NGC 5706, NGC 5707-1, NGC 5708

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.