English |  Deutsch |  Español |  Italiano |  Português |

NGC 5719

NGC 5719
Objekt NGC 5719 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5719 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: SBab/P - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 3.20'x1.2'
veľkosť: V=12.2m; B=13.0m
Jas povrchu: 13.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 14h40m56.5s; Dec= -0°19'4"
RedShift (z): 0.005781
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5719: na základe množstva červeného posunu (z) - 24.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5719 : PGC 52455, UGC 9462, MCG 0-37-24, CGCG 19-79, IRAS 14383-0006

Blízke objekty: NGC 5717, NGC 5718, NGC 5720, NGC 5721

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.