English |  Deutsch |  Español |  Italiano |  Português |

NGC 5827

NGC 5827
Objekt NGC 5827 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5827 - galaxie v súhvezdí Pastier
Typ: Sab/P -
Uhlové rozmery: 1.10'x0.8'
veľkosť: V=13.0m; B=13.9m
Jas povrchu: 12.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 15h1m53.5s; Dec= 25°57'51"
RedShift (z): 0.022055
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5827: na základe množstva červeného posunu (z) - 93.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5827 : PGC 53676, UGC 9662, MCG 4-35-24, CGCG 134-66, IRAS 14597+2609

Blízke objekty: NGC 5825, NGC 5826, NGC 5828, NGC 5828B

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.