English |  Deutsch |  Español |  Italiano |  Português |

NGC 5850

NGC 5850
Objekt NGC 5850 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5850 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: SBb - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 4.50'x3.9'
veľkosť: V=10.8m; B=11.5m
Jas povrchu: 13.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 15h7m7.5s; Dec= 1°32'39"
RedShift (z): 0.008526
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5850: na základe množstva červeného posunu (z) - 36.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5850 : PGC 53979, UGC 9715, MCG 0-39-2, CGCG 21-6, IRAS 15045+0144

Blízke objekty: NGC 5848, NGC 5849, NGC 5851, NGC 5852

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.