English |  Deutsch |  Español |  Italiano |  Português |

NGC 5866A

NGC 5866A
objekt NGC 5866A ligger akkurat i midten av bildet.
NGC 5866A - galakse i stjernebildet Draconis
Typen: E0 - elliptisk galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.50'x0.5'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=15.5m; B=16.5m
Overflate lysstyrke: 14.1 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 15t5m16.1s; Dec= 55°49'39"
Rødforskyvning (z): 0.001950
Avstand fra solen til NGC 5866A: basert på redshiftverdien (z) - 8.2 Mpc;
Andre objektnavn NGC 5866A : PGC 166188, Keeler 690

Naboobjekter: NGC 5865, NGC 5866B, NGC 5866, NGC 5867

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.