English |  Deutsch |  Español |  Italiano |  Português |

NGC 5966

NGC 5966
Obiekt NGC 5966 znajduje się dokładnie w środku obrazu.
NGC 5966 - galaktyka w konstelacji Wolarz
Тип: E4 - galaktyka eliptyczna
Wymiary kątowe: 1.80'x1.1'
Wielkość gwiazd: V=12.2m; B=13.1m
Jasność powierzchni: 13.0 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 15h35m52.2s; Dec= 39°46'9"
Redshift (z): 0.014924
Odległość od Słońca do NGC 5966: w oparciu o wartość redshift (z) - 63.0 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 5966 : PGC 55552, UGC 9923, MCG 7-32-32, CGCG 222-28, near SAO 64799/64800

Sąsiadujące obiekty: NGC 5965-1, NGC 5965-2, NGC 5967, NGC 5967A

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.