English |  Deutsch |  Español |  Italiano |  Português |

NGC 5973

NGC 5973
objekt NGC 5973 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 5973 - galakse i stjernebildet Librae
Typen: S0-a - linseformet galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.90'x0.3'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=14.4m; B=15.3m
Overflate lysstyrke: 12.9 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 15t40m15.6s; Dec= -8°36'3"
Rødforskyvning (z): 0.012185
Avstand fra solen til NGC 5973: basert på redshiftverdien (z) - 51.5 Mpc;
Andre objektnavn NGC 5973 : PGC 55757

Naboobjekter: NGC 5971, NGC 5972, NGC 5974, NGC 5975

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.