English |  Deutsch |  Español |  Italiano |  Português |

NGC 5973

NGC 5973
Obiekt NGC 5973 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 5973 - galaktyka w konstelacji Waga
Тип: S0-a - galaktyka soczewkowa
Wymiary kątowe: 0.90'x0.3'
Wielkość gwiazd: V=14.4m; B=15.3m
Jasność powierzchni: 12.9 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 15h40m15.6s; Dec= -8°36'3"
Redshift (z): 0.012185
Odległość od Słońca do NGC 5973: w oparciu o wartość redshift (z) - 51.5 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 5973 : PGC 55757

Sąsiadujące obiekty: NGC 5971, NGC 5972, NGC 5974, NGC 5975

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.