English |  Deutsch |  Español |  Italiano |  Português |

NGC 5973

NGC 5973
Objekt NGC 5973 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 5973 - galax i stjärnbild Librae
Typ: S0-a - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 0.90'x0.3'
magnitud: V=14.4m; B=15.3m
Ytans ljusstyrka: 12.9 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 15h40m15.6s; Dec= -8°36'3"
rödförskjutning (z): 0.012185
Avståndet från solen till NGC 5973: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 51.5 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 5973 : PGC 55757

Närliggande objekt: NGC 5971, NGC 5972, NGC 5974, NGC 5975

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.