English |  Deutsch |  Español |  Italiano |  Português |

NGC 5976

NGC 5976
Obiekt NGC 5976 znajduje się dokładnie w środku obrazu.
NGC 5976 - galaktyka w konstelacji Smok
Тип: S0 - galaktyka soczewkowa
Wymiary kątowe: 0.80'x0.4'
Wielkość gwiazd: V=14.8m; B=15.8m
Jasność powierzchni: 13.5 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 15h36m47.8s; Dec= 59°23'54"
Redshift (z): 0.010170
Odległość od Słońca do NGC 5976: w oparciu o wartość redshift (z) - 43.0 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 5976 : PGC 55609, MCG 10-22-25, CGCG 297-22

Sąsiadujące obiekty: NGC 5975, NGC 5976A, NGC 5977, NGC 5978

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.