English |  Deutsch |  Español |  Italiano |  Português |

NGC 6008

NGC 6008
Objekt NGC 6008 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 6008 - galaxie v súhvezdí Had
Typ: SBb - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.40'x1.3'
veľkosť: V=12.9m; B=13.7m
Jas povrchu: 13.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 15h52m55.9s; Dec= 21°6'4"
RedShift (z): 0.016241
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 6008: na základe množstva červeného posunu (z) - 68.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 6008 : PGC 56289, NGC 6008A, UGC 10076, MCG 4-37-52, CGCG 136-110, IRAS 15507+2114

Blízke objekty: NGC 6008A, NGC 6008B, NGC 6009, NGC 6010

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.