English |  Deutsch |  Español |  Italiano |  Português |

NGC 6088B

NGC 6088B
Objekt NGC 6088B ligger precis i mitten av bilden.

NGC 6088B - galax i stjärnbild Draconis
Typ: E-S0 -
Vinkeldimensionerna: 0.70'x0.3'
magnitud: V=15.0m; B=15.8m
Ytans ljusstyrka: 13.4 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 16h10m44.1s; Dec= 57°27'43"
rödförskjutning (z): 0.031434
Avståndet från solen till NGC 6088B: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 132.8 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 6088B : PGC 57384, MCG 10-23-30, CGCG 298-13, KCPG 485A

Närliggande objekt: NGC 6086, NGC 6087, NGC 6088A, NGC 6089-2

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.