English |  Deutsch |  Español |  Italiano |  Português |

NGC 6164

NGC 6164
Objekt NGC 6164 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 6164 - hmlovina v súhvezdí Pravítko
Typ: EN -
Uhlové rozmery: 1.00'x0.3'
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 16h33m41s; Dec= -48°4'46"
Iné mená objektu NGC 6164 : ESO 226-PN13, PK 336-0.1, ESO 226-EN12, AM 1630-475, np cond of WR neb

Blízke objekty: NGC 6162, NGC 6163, NGC 6165, NGC 6166A

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.