English |  Deutsch |  Español |  Italiano |  Português |

NGC 6165

NGC 6165
Voorwerp NGC 6165 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 6165 - nevelvlek in het sterrenbeeld Normae
Type: EN -
De hoekige afmetingen: 2.50'x0.5'
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 16h34m2s; Dec= -48°9'4"
Andere namen van het object NGC 6165 : ESO 226-PN13, PK 336-0.1, ESO 226-EN14, sf cond of WR neb

Objecten in de buurt: NGC 6163, NGC 6164, NGC 6166A, NGC 6166

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.