English |  Deutsch |  Español |  Italiano |  Português |

NGC 6167

NGC 6167
objekt NGC 6167 ligger akkurat i midten av bildet.
NGC 6167 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Normae
Typen: II3m -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 7.00'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=6.7m;
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 16t34m34.9s; Dec= -49°46'19"
Andre objektnavn NGC 6167 : OCL 971, ESO 226-SC16

Naboobjekter: NGC 6166C, NGC 6166B, NGC 6168, NGC 6169

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.