English |  Deutsch |  Español |  Italiano |  Português |

NGC 6229

NGC 6229
Objekt NGC 6229 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 6229 - globulární hvězdokupy v souhvězdí Herculis
Typ: IV -
Úhlové rozměry: 4.50'
velikosti: V=9.4m;
Souřadnice epochy J2000: Ra= 16h46m58.9s; Dec= 47°31'42"
Jiné názvy objektu NGC 6229 : GCL 47

Nedaleko objekty: NGC 6227, NGC 6228, NGC 6230, NGC 6231

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.