English |  Deutsch |  Español |  Italiano |  Português |

NGC 6247

NGC 6247
Obiekt NGC 6247 znajduje się dokładnie w środku obrazu.
NGC 6247 - galaktyka w konstelacji Smok
Тип: P -
Wymiary kątowe: 1.00'x0.3'
Wielkość gwiazd: V=12.9m; B=13.9m
Jasność powierzchni: 11.4 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 16h48m19.4s; Dec= 62°58'38"
Redshift (z): 0.014944
Odległość od Słońca do NGC 6247: w oparciu o wartość redshift (z) - 63.1 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 6247 : PGC 59023, UGC 10572, CGCG 320-44, KAZ 98, IRAS 16478+6303

Sąsiadujące obiekty: NGC 6246A, NGC 6246, NGC 6248, NGC 6249

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.