English |  Deutsch |  Español |  Italiano |  Português |

NGC 6280-1

NGC 6280-1
objekt NGC 6280-1 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 6280-1 - galakse i stjernebildet Ophiuchi
Typen: S0 - linseformet galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.50'x0.3'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=14.6m; B=15.6m
Overflate lysstyrke: 12.4 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 17t1m57.5s; Dec= 6°39'59"
Rødforskyvning (z): 0.031115
Avstand fra solen til NGC 6280-1: basert på redshiftverdien (z) - 131.4 Mpc;
Andre objektnavn NGC 6280-1 : PGC 59464, MCG 1-43-8, CGCG 53-26, ARAK 512

Naboobjekter: NGC 6279, NGC 6280-2, NGC 6281, NGC 6282

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.