English |  Deutsch |  Español |  Italiano |  Português |

NGC 6521A

NGC 6521A
Objekt NGC 6521A ligger precis i mitten av bilden.
NGC 6521A - galax i stjärnbild Draconis
Typ: Sc - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 0.70'x0.2'
magnitud: V=15.0m; B=15.7m
Ytans ljusstyrka: 12.7 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 17h56m34.8s; Dec= 62°37'1"
rödförskjutning (z): 0.025634
Avståndet från solen till NGC 6521A: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 108.3 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 6521A : PGC 61141, MCG 10-25-121, CGCG 300-98, CGCG 301-4

Närliggande objekt: NGC 6519, NGC 6520, NGC 6521, NGC 6522

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.