English |  Deutsch |  Español |  Italiano |  Português |

NGC

NGC
objekt NGC ligger akkurat i midten av bildet.

NGC -
Typen: -
Koordinater for Epoke J2000: Ra= msup>ts; Dec= '"

Naboobjekter:

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.