English |  Deutsch |  Español |  Italiano |  Português |

NGC 6744

NGC 6744
Objekt NGC 6744 ligger precis i mitten av bilden.
NGC 6744 - galax i stjärnbild Pavonis
Typ: SBbc - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 20.10'x12.9'
magnitud: V=8.5m; B=9.1m
Ytans ljusstyrka: 14.4 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 19h9m46.1s; Dec= -63°51'24"
rödförskjutning (z): 0.002805
Avståndet från solen till NGC 6744: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 11.8 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 6744 : PGC 62836, ESO 104-42, AM 1905-635, IRAS 19050-6354

Närliggande objekt: NGC 6743, NGC 6744A, NGC 6745-1, NGC 6745-2

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.