English |  Deutsch |  Español |  Italiano |  Português |

NGC 6784A

NGC 6784A
Objekt NGC 6784A sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 6784A - galaxie v súhvezdí Páv
Typ: E-S0 -
Uhlové rozmery: 0.90'x0.5'
veľkosť: V=13.8m; B=14.8m
Jas povrchu: 12.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 19h26m31.2s; Dec= -65°37'36"
Iné mená objektu NGC 6784A : PGC 63209, ESO 104-55, AM 1921-654

Blízke objekty: NGC 6782, NGC 6783, NGC 6784B, NGC 6785

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.