English |  Deutsch |  Español |  Italiano |  Português |

NGC

NGC
Objekt NGC ligger precis i mitten av bilden.

NGC -
Typ: -
Koordinater för epok J2000: Ra= msup>hs; Dec= '"

Närliggande objekt:

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.