English |  Deutsch |  Español |  Italiano |  Português |

NGC 6863

NGC 6863
Obiekt NGC 6863 znajduje się dokładnie w środku obrazu.
NGC 6863 - grupa gwiazd w konstelacji Orzeł
Тип: *Grp -
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 20h5m7.3s; Dec= -3°33'13"
Inne nazwy obiektów NGC 6863 : star chain

Sąsiadujące obiekty: NGC 6861F, NGC 6862, NGC 6864, NGC 6865

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.