English |  Deutsch |  Español |  Italiano |  Português |

NGC 6984

NGC 6984
Voorwerp NGC 6984 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.
NGC 6984 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Indi
Type: SBc - spiraalvormig sterrenstelsel met bar
De hoekige afmetingen: 1.80'x1.2'
omvang: V=12.7m; B=13.2m
De helderheid van het oppervlak: 13.4 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 20h57m54.2s; Dec= -51°52'15"
roodverschuiving (z): 0.015577
De afstand van de zon tot NGC 6984: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 65.8 Mpc;
Andere namen van het object NGC 6984 : PGC 65798, ESO 235-20, AM 2054-520, IRAS 20543-5203

Objecten in de buurt: NGC 6982, NGC 6983, NGC 6985, NGC 6985A

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.