English |  Deutsch |  Español |  Italiano |  Português |

NGC 7232B

NGC 7232B
objekt NGC 7232B ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 7232B - galakse i stjernebildet Gruis
Typen: SBm - stavspiralgalakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.60'x1.5'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=13.6m; B=13.9m
Overflate lysstyrke: 14.5 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 22t15m52.4s; Dec= -45°46'50"
Rødforskyvning (z): 0.007205
Avstand fra solen til NGC 7232B: basert på redshiftverdien (z) - 30.4 Mpc;
Andre objektnavn NGC 7232B : PGC 68443, ESO 289-9

Naboobjekter: NGC 7231, NGC 7232, NGC 7232A, NGC 7233

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.