English |  Deutsch |  Español |  Italiano |  Português |

NGC 7232B

NGC 7232B
Objekt NGC 7232B ligger precis i mitten av bilden.

NGC 7232B - galax i stjärnbild Gruis
Typ: SBm - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 1.60'x1.5'
magnitud: V=13.6m; B=13.9m
Ytans ljusstyrka: 14.5 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 22h15m52.4s; Dec= -45°46'50"
rödförskjutning (z): 0.007205
Avståndet från solen till NGC 7232B: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 30.4 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 7232B : PGC 68443, ESO 289-9

Närliggande objekt: NGC 7231, NGC 7232, NGC 7232A, NGC 7233

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.