English |  Deutsch |  Español |  Italiano |  Português |

NGC 7233

NGC 7233
objekt NGC 7233 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 7233 - galakse i stjernebildet Gruis
Typen: SB0-a - stavspiralgalakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.70'x1.3'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=12.5m; B=13.1m
Overflate lysstyrke: 13.2 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 22t15m49s; Dec= -45°50'47"
Rødforskyvning (z): 0.006141
Avstand fra solen til NGC 7233: basert på redshiftverdien (z) - 25.9 Mpc;
Andre objektnavn NGC 7233 : PGC 68441, ESO 289-8, AM 2212-460, IRAS 22127-4605

Naboobjekter: NGC 7232B, NGC 7232A, NGC 7234, NGC 7235

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.