English |  Deutsch |  Español |  Italiano |  Português |

NGC 7233

NGC 7233
Objekt NGC 7233 ligger precis i mitten av bilden.
NGC 7233 - galax i stjärnbild Gruis
Typ: SB0-a - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 1.70'x1.3'
magnitud: V=12.5m; B=13.1m
Ytans ljusstyrka: 13.2 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 22h15m49s; Dec= -45°50'47"
rödförskjutning (z): 0.006141
Avståndet från solen till NGC 7233: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 25.9 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 7233 : PGC 68441, ESO 289-8, AM 2212-460, IRAS 22127-4605

Närliggande objekt: NGC 7232B, NGC 7232A, NGC 7234, NGC 7235

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.