English | Deutsch | Español | Italiano | Português |
... М31 < М32 > М33 ...

Eliptiska galaksija M32

Eliptiska galaksija M32 namaka so we hwězdnje Andromeda (And).

M32

Runikowe/ekwatorialne koordinaty (epocha J2000):
Ra (α):00h42.7m, Dec (δ):+40° 52'

Pozdatna swětłosć: 8,1m
Wotstawk mjez galaksije M32 a słóncom: 2,57*106 swětłolěta
Kutowy rozměr: 9'×7'
Morphologiska klasifikacija galaksije: Е2
Wonkowny wobměr galaksije M32 wopřija něhdźe 6500 swětłolěta.
Trochowana masa galaksije: 3x109 słónca
Masa centralneho objekta (čorna dźěra): 1.5-5x6 słónca

Wotkryjer: Guillaume Le Gentil, dnja 29.10.1749

Pomjenowanja za M32 w druhich katalogach: NGC 221

Najlěpši wotewrjenski poměr dalokowida za wobkedźbowanje M32, we wotwisnosći apertury (D), je něhdźe D/4-D/2. Dalše powjetšenje wobraza zmóžni drje spóznaće wjac detailow, wobraz pak so sylnišo zaćěmni, štož wobkedźbowanje poćežuje.

Najlěpši měsac za wobkedźbowanje M32 je winowc. W tutym času je objekt k połnocy blisko swojim najwyšim dypku na njebju, to rěka zo su mylenja wobkedźbowanja přez zemske swětłowe žórła a atmosferiske skrjeslenja najsłabše.

M31
Мessier 31
M33
Мessier 33

Wutrobny dźak Alexanderej Pólkej z Budyšina za přełožk do hornjoserbšćiny.


Nikolay Kurdyapin, astro-map.com  
Je tuta strona zajimała?  

© Copyright 2018-2019, astro-map.com
Při wućišćenju materialijow tuteje strony ma so na stronu astro-map.com pokazać..
info@astro-map.com